AP1.181

Aus Opennet
Wechseln zu: Navigation, Suche
ap_button_181.png http://192.168.1.181
Standort Am Kabutzenhof 17
Typ / Hersteller Avila
enthält 4 MiniPCI Netzwerkkarten

Konfiguration

Interface Status
ath0: 5Ghz, 116.olsr.opennet-initiative.de, 19dBi H&S
ath1: 2.4Ghz, olsr.opennet-initiative.de, 1dBi Omni
ath2: 5Ghz, YCW-175-CH104.on-i.de, 23dBi MARS
ath3: 5Ghz, Bauamt-90-CH108.on-i.de, 19dBi H&S
lan : Inhouse-Verkablung zu AP27

Verbindung

ap181_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_last.png

ap181_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_day.png

ap181_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_week.png

ap181_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_month.png

ap181_200x50_001eff_00ff1e_ff1e00_AREA_year.png

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Start
Opennet
Kommunikation
Karten
Werkzeuge